Vitaglow®

Detoksikuoja gyvybiškai svarbius organus
Suteikia didelę dozę
glutationo ir vitamino C